Cách khắc phục TeamViewer bị khoá, TeamViewer hết hạn
Thời gian gần đây từ Teamview 7.x trở lên phiên bản miễn phí có một số máy chỉ cho kết nối được vài giây rồi ngắt kết nối, chờ 15 phút sau mới cho kết nối lại. Vì thế, việc hỗ trợ qua Temview bị trở ngại. Khắc phục trở ngại này các bạn nên dùng Teamview 5 có sẳn trong TihaGas. Cách thực hiện như sau...
Link download teamview 5 http://tiha.vn/TeamViewerVN.rar