Phần mềm In Hóa Đơn GTGT

Phần mềm in hóa đơn GTGT

Công ty TNHH CNTT Bông Mai chuyên cung cấp phần mềm in hóa đơn giá trị gia tăng với các tính năng ưu việt sau:

- Đảm bảo đầy đủ thông tin theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP  Thông tư số 153/2010/TT-BTC về việc lập hóa đơn tự in như:

+ Số hóa đơn được in liên tục.

+ Hóa đơn chỉ được in một lần nếu in lần thứ hai trở đi có ghi nhận bản sao.

+ Đáp ứng tính bảo mật, phân quyền.

+ Phù hợp với mọi doanh nghiệp: Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Cổ phần,...

- Thiết kế theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp.

-  Đảm bảo tính bảo mật .

-  Dữ liệu được lưu trữ trên máy vi tính, có thể truy xuất xem lại khi cần.

-  Sao lưu dữ liệu dự phòng.

-  Tiết kiệm chi phí đặt in, và thời gian.

- Khai báo được danh mục mở rộng.

- Phân quyền báo cáo, truy xuất số liệu chặt chẽ.

- Tùy chỉnh khổ in dễ dàng

2. Chức năng chính.

- Làm phiếu nhập, xuất hàng.

- Làm phiếu thu, chi.

- Xem thẻ kho.

- Xem hàng tồn kho.

- Thống kê báo cáo.

- Phân tích lãi lỗ.

- In hóa đơn GTGT theo mẫu chi cục thuế (hoặc mẫu riêng tự thiết kế).

- In hóa đơn trực tiếp từ máy in và giấy in thông thường

- Quản lý danh sách khách hàng: Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng...)

- Quản lý danh mục hàng hóa: mã hàng hóa, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá

- Tổng hợp các hóa đơn đã in.

- Thống kê hóa đơn đã xuất, hủy.

- Kết xuất ra file excel theo mẫu của BC26 (phần mềm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của chi cục thuế)

3. Dịch vụ bảo hành, hỗ trợ khác. (Miễn phí)

- Thời gian bảo hành vĩnh viễn .

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cụ thể.

- Có nhân viên cài đặt và dướng dẫn trực tiếp hoặc hỗ trợ sử dụng từ xa: qua điện thoại, mail, logmein, teamviewer.

›› Bình luận: