Phần mềm Viết theo yêu cầu

Thiết kế phần mềm theo đặc thù riêng

Cty TNHH CNTT Bông Mai chuyên nhận:
• Gia công,Thiết kế phần mềm quản lý
• Thiết kế phần mềm kế toán thuế, kế toán quản trị,SX,..
• Thiết kế, lập trình Web
• Xây dựng và cung cấp phần mềm
• Phát triển ứng dụng Web
• Thương mại điện tử

• Thiết kế theo đặc thù riêng

›› Bình luận: