Chính sách bảo hành và đổi trả
TihaGas bảo hành bộ phần mềm bản quyền trong thời gian 01 năm tính từ ngày hai bên ký hợp đồng.

+ Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng áp dụng các quy trình, giải pháp quản lý hiệu quả nhất.

+ Hỗ trợ hướng dẫn tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình thao tác, sử dụng phần mềm.

+ Hỗ trợ cài đặt lại phần mềm trên máy chủ, các máy trạm, xử lý các sự cố liên quan đến kết nối giữa máy chủ và các máy trạm.

+ Hỗ trợ sao lưu, phục hồi dữ liệu, cấp lại bản quyền phần mềm trong trường hợp máy tính cài lại, key bản quyền không nhận hoặc bị lỗi phần cứng.

+ Hỗ trợ bên khách hàng chỉnh sửa các mẫu in cho phù hợp (mua hàng, bán hàng, chuyển kho, báo giá).

+ Hỗ trợ qua điện thoại, email, teamview hoặc cử nhân viên đến hỗ trợ trực tiếp trong trường hợp không thể xử lý được các sự cố bằng hình thức hỗ trợ từ xa.
TihaGas  không chịu trách nhiệm trong các trường hợp sau:

+ Virus phá hỏng, làm mất dữ liệu.

+ Cài đặt lại máy tính làm hỏng, mất dữ liệu.

+ Máy hỏng ổ cứng làm mất dữ liệu.

+ Người sử dụng cố tình làm hỏng chương trình, mất dữ liệu.

+ Người quản lý máy chủ làm mất dữ liệu.
+ Không nhận bảo hành sản phẩm có nội dung ngoài hợp đồng
Yêu cầu và phương thức bảo hành:

1) Sau khi nhận được yêu cầu bảo hành chính thức bằng văn bản hoặc điện  thoại của khách hàng, TihaGas có trách nhiệm nghiên cứu và đề xuất giải pháp khắc phục lỗi chậm nhất là 05 ngày kể từ khi TihaGas nhận được yêu.

2) Trách nhiệm bảo hành của TihaGas chỉ bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm do TihaGas gây ra, không bao gồm các sửa đổi làm ảnh hưởng đến cấu trúc chương trình và cơ sở dữ liệu do khách hàng gây ra. Các yêu cầu phát sinh thêm ngoài nội dung bộ phần mềm TihaGas đã ký kết với khách hàng sẽ được hai bên thoả thuận về kinh phí bổ sung.

3) TihaGas có trách nhiệm bảo hành cho khách hàng thông qua các kênh như điện thoại, Email, Fax, chuyển phát thư, công cụ online, hoặc cử nhân viên kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp.