Bài viết
Bình Nhưỡng hôm nay hiện thực hóa cảnh báo trước đó khi tuyên bố bắt đầu tái tinh chế các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại nhà máy hạt nhân, quá trình có thể phục vụ sản xuất plutonium ở mức chế tạo vũ khí.
Sau nửa ngày đường, Hồ Khanh đã tìm thấy cửa hang, vẫn tiếng gió rùng rợn như hơn chục năm trước, khi anh lạc tới đây. Con tim như nghẹt thở vì vui mừng, mỗi bước chân anh đi là âm thanh trong vòm hang dội lại. 888