Phần mềm Quản Lý Khách Sạn

Phần mềm quản lý khách sạn

Phần mềm chuyên dụng trong quản lý kinh doanh khách sạn, được thiết kế trên nền tảng Microsoft Net.Font chữ của phần mềm là Unicode dựng sẳn, tương thích hầu hết các bộ gõ tiếng việt thông dụng như (unikey, vietkey).Giao diện thân thiện rất gần với thực tế, rất dễ sử dụng. Sử dụng phần mềm giúp công việc đặt phòng, trả phòng và quản lý các dịch vụ kèm theo của khách sạn được nhanh chóng và hiệu quả.Giúp ta quản lý phòng và các dịch theo mã số, mã vạch.Quản lý tình trạng phòng,doanh thu và công nợ tại bất kỳ thời điểm nào.

Phần mềm quản lý chặt chẻ các chức năng sau:           

1. Quản lý phòng(Quản lý theo mã số)  

·       Quản lý sơ đồ phòng của khách sạn

·       Quản lý đặt phòng và trả phòng (ngày đến, ngày đi, số lượng khách,…)

·       Quản lý tình trạng phòng: Đang có khách, khách đặt trước, phòng trống, đang sửa chữa,…

·       Quản lý việc tìm phòng: Theo số lượng khách, tiêu chuẩn phòng, dịch vụ,…

·       Quản lý đổi phòng, ghép khách, chèn khách,…

·       Quản lý tiện nghi của từng phòng, mô tả phòng

·       Quản lý giá theo từng loại phòng và dịch vụ phục vụ

2.Quản lý khách hàng:

      .       Quản lý thông tin khách hàng

      .       Quản lý các dịch vụ khách đã sử dụng: Massage, giặt ủi, cho thuê xe,…

      .       Quản lý giá phòng theo từng loại khách (khách hàng than thiết, khách đoàn, cơ quan, khách lẻ,…

      .       Quản lý các chế độ:Giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu,…cho từng loại khách

        

3. Quản lý thu chi:

·       Lập các phiếu thu, chi tiền

·       Theo dõi tồn quỹ bất kỳ lúc nào, bất kỳ khoảng  thời gian nào.

·       Thu chi tiền mặt (thu tiền phòng, tiền dịch vụ, các khoản chi)

·       Thu chi theo công nợ (thu tiền phòng, tiền dịch vụ, các khoản chi)

·       Chiết khấu(Theo từng loại khách).

4.Công Nợ:

·       Công nợ chi tiết hay tổng hợp đối với : khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng, nhân viên, từng hóa đơn phải thu phải trả và từng hợp đồng cho thuê.

·       Quản lý đối tác( nhà cung cấp, khách hàng) được phân nhóm quản lý theo mã số, số thẻ, số điện thoại, địa chỉ,…

·       Phân tích tuổi nợ phải thu phải trả

·       Danh sách quá hạn

·       Danh sách phải thu, phải trả theo từng nhân viên quản lý,theo quận.

·       Nhật ký đặt trả phòng theo người nhập liệu

·       Giới hạn công nợ tối đa

·       Các hóa đơn chưa thanh toán

·       Công nợ tổng hợp theo mã số, nhóm ,tên…

·       Hệ số thanh toán

·       Công nợ theo loại tiền

·       Xem công nợ tức thời ngay trong quá trình nhập liệu ( Kỹ thuật DRILL DOWN )

5.Quản lý nhân viên phục vụ:

      .      Quản lý thông tin từng  nhân viên, thay đổi thông tin, thêm nhân viên, cho nghỉ việc.

      .      Quản lý ca làm việc

      .      Thực hiện việc chấm công hằng ngày đối với từng nhân viên.

      .      Theo dõi việc phục vụ của từng  nhân viên

      .      Tính lương

6.Báo cáo kinh doanh:(Theo từng thời điểm chi tiết hay tổng hợp)

      .      Báo cáo số lượng phòng:Có khách,đặt trước, phòng trống, đang sữa chữa.

      .      Báo cáo quỹ tiền mặt, tiền gởi, dự đoán luồng tiền tệ

      .      Báo cáo thu chi tiền mặt

      .      Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

      .      Sổ cái các tài khoản.

      .      Báo cáo thu chi theo công nợ ( nhà cung cấp, khách hàng )

      .      Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản

      .      Lưu chuyển tiền tệ

      .      Báo cáo doanh thu  theo phòng, dịch vụ

      .      Báo cáo khấu hao tình hình tăng giảm, tài sản cố định.

      .      Báo cáo chi phí kinh doanh. giá thành sản phẩm.

      .      Báo cáo doanh số và lợi nhuận.

      .      Báo cáo doanh thu cúa một hoặc nhiều nhân viên,tiền hoa hồng,điểm thưởng.  

      .      Báo cáo theo ngày, tháng, năm, phòng, dịch vụ

      .      Báo cáo thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước(bảng kê:bán ra, mua vào;bảng kê mua vào:trực tiếp,khấu trừ;tờ khai thuế GTGT tổng hợp,…)

      .      Báo cáo tài chính:Sổ cái(tổng hợp,chi tiết,dạng bảng tính),sổ nhật ký chung,nhật ký(mua, bán, thu,chi,…),báo cáo(tiền mặt, tiền gởi, chứng từ ghi sổ),báo cáo quyết toán)…

      .      Báo cáo doanh số và doanh thu theo biểu đồ.

      .      Kết xuất hệ thống báo cáo phân tích nhanh, đầy đủ, chính xác khoa học, giúp nắm bắt tình hình ra quyết định kinh doanh kịp thời.

      .      Báo cáo lịch sử thuê phòng theo từng khách hang.

      .      Báo cáo lãi lỗ theo từng phòng,từng đơn vị

      .      Báo cáo theo khoảng thời gian,theo nhân viên phục vụ,theo chứng từ,theo từng lý do thu chi.

      .     Hằng ngày có báo cáo nhắc nhở danh sách phải thu, phải trả.

      .     Kiểm tra và thống kê:Kiểm tra chứng từ(thu, chi, nhập,  xuất,…),kiểm tra chứng từ: nhập sai về thuế, chưa có giá, ….Thống kê : Thông tin hóa đơn, thông tin về phòng, thông tin về khách hàng, thông tin chat,…

     .      Tài sản cố định: Thẻ tài sản cố định, khấu hao,…

     .      Tiền tệ: Danh sách thu chi,danh sách thu chi để trích lọc,thông tin tạm ứng lương,…

  Với hơn 200 mẫu báo biểu, thống kê trong kinh doanh, có thể in ra bất kỳ khoảng thời gian nào.

7.Phân Tích Lãi Lỗ :

     .      Phân tích theo phương pháp : FIFO và LIFO , phân tích lãi lỗ trên từng phòng , từng hóa đơn ,từng nhà cung cấp, hoặc từng khách hàng, có thể xem bất kỳ lúc nào , bất kỳ khoảng thời gian nào.

     .      Hổ trợ nhiều phương pháp tính giá vốn ( bình quân, nhập trước xuất trước(Phương pháp FIFO) , nhập sau, xuất trước(Phương pháp LIFO) hoặc đích danh.

8.Bảo Mật và Tiện Ích :

·      Phân quyền cho từng người sử dụng, chức năng từng phân hệ kế toán

·      Bảo mật

·      Bảo mật theo thời gian

·      Dễ dàng xuất số liệu sang Excel ,Word , Mail, Fax,…

·      Dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

·      Khóa, mở khóa dữ liệu

·      Thay đổi số chứng từ

·      Làm phiếu thu chi tiền mặt tự động

·      Số người truy suất số liệu tiha

·      Điều chỉnh ngôn ngữ giao diện

·      Quản lý Group và user

·      Hỗ trợ nâng cấp dữ liệu

·      Lưu lại dấu vết của việc xóa,sữa dữ liệu.

·      Cho phép nén dữ liệu và backup ra đĩa mềm và các thiết bị khác.

·      Khóa sổ

·      Hỗ trợ công nghệ mã vạch.In tem sản phẩm với nhiều chuẩn mã vạch khác nhau.

·      Khả năng tùy biến của bảng dữ liệu theo yêu cầu: Sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột, các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh

·      Hổ trợ báo cáo tiếng việt và tiếng anh .

·      Hỗ trợ theo dõi hoạt động kinh doanh từ xa qua Internet.

·      Phần tiện ích cho phép chọn được nhiều tùy chọn như: Phương pháp tính giá vốn,kiểu thể hiện số chứng từ(theo ngày, tháng hoặc năm),khóa dữ liệu,lấy bao nhiêu số lẻ,…

9.Môi trường làm việc: Có thể chạy trên mạng nhiều người sử dụng hoặc máy đơn lẻ. Hệ điều hành máy chủ là Windows Server.Hệ điều hành các máy trạm có thể là WinXP,Win2000 hoặc Win98.

10.Cài đặt:Chúng tôi sẽ đến tận nơi cài đặt, hướng dẫn sử dụng. Cài đặt được từ xa và hướng dẫn qua mạng Internet.

 11.Ưu điểm:

·      Phần mềm chạy nhanh, dễ sử dụng

·      Được thiết kế theo yêu cầu của từng khách hàng

·      Hỗ trợ sử dụng nhanh, nhiệt tình (đến tận nơi hoặc qua mạng Internet)

·      Bảo hành suốt quá trình sử dụng

Ngoài ra tiha còn rất nhiều chức năng và tiện ích khác nữa không thể liệt kê đầy đủ hết khi sử dụng sẽ thấy rất tiên lợi nhanh chóng và chính xác.

›› Bình luận: