Phần mềm Bảo Hành Xe Máy

Phần mềm bảo hành xe

Phần mềm chuyên phục vụ cho việc kinh doanh mua bán, bảo hành và sửa chữa xe máy tại các đại lý, cửa hàng xe máy . Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ C# kết hợp với hệ quản trị CSDL SqlServer 2008, giao diện đẹp dễ sử dụng , có thể thay đổi skin theo người dùng . Sản phẩm có tính chất quản trị cao,sử dụng đơn giản.Các báo cáo đơn giản dễ hiểu,được chỉnh sửa đúng theo yêu cầu của quý khách.Số người dùng không hạn chế,sử dụng được ở nhiều máy tính với dữ liệu tập trung.Các báo cáo có thể kết xuất ra excel, word, email, pdf....Dữ liệu có thể phục vụ việc quản trị doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính kế toán.

Quản lý kinh doanh mua bán xe (In phiếu bán xe , nhập xe vào kho…)

Quản lý kho bảo hành:
- Quản lý nhập xuất kho: nhập kho bảo hành,nhập xuất phụ tùng  v.v.

- Quản lý tồn, dư phụ tùng trong kho
Quản lý bảo hành:
- Lập phiếu sửa chữa, bảo hành
- Quản lý danh mục phiếu bảo hành của từng trung tâm, trạm bảo hành, của từng sản phẩm bảo hành, v.v.
- Quản lý danh mục thanh toán và tổng hợp thanh toán chi phí bảo hành

Quản lý mua hàng
Cập nhật số liệu khi mua hàng,nhập khẩu xe,phụ tùng(ngày mua,nhà cung cấp,mặt hàng,số lượng,kho nhập,đơn giá,hình thức khuyến mãi,chiết khấu,thuế suất ..vv..)
Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ
Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp
Báo cáo hàng nhập mua(theo ngày,nhà cung cấp,vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi mua
Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.


Quản lý bán hàng và bảo dưỡng sửa chữa
Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán,dầu bán,công sửa chữa …)
Báo cáo công nợ khách hàng nếu bán chịu
Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng.
Báo cáo tình hình sửa chữa bảo dưỡng xe.
Báo cáo bán hàng(theo ngày,khách hàng,hàng hóa vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi bán.
Báo cáo phân tích bán hàng theo mặt hàng,khách hàng,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.

Quản lý hàng tồn kho(được liên kết với quản lý bán hàng,mua hàng)
Quản lý phụ tùng hàng hóa nhập mua,xuất bán.
Báo cáo hàng nhập,xuất kho theo từng kho.
Báo cáo tổng hợp hàng nhập xuất,tồn theo kho,vật tư hàng hóa,từng ngày

Các báo cáo quản lý
Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
Thông tin xe bán ra và nhập vào
Báo cáo phụ tùng xuất bán khi sửa chữa
Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
Sổ theo dõi bảo hành
Sổ theo dõi bảo dưỡng(cho biết xe nào đến kỳ bảo dưỡng,bảo hành để liên hệ với khách hàng đến bảo hành bảo dưỡng)
Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng(số lần bảo hành bảo dưỡng xe tại trung tâm) để từ đó có những chính sách khuyến mãi áp dụng cho các khách hàng trung thành.
Quản lý chi tiết thông tin khách hàng(số điện thoại,biển số xe,nhật ký bảo hành bảo dưỡng xe của khách tại trung tâm
))
Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày,bất cứ khoảng thời gian nào
Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của 1 hoặc nhiều đối tượng khách hàng.
Báo cáo tồn kho phụ tùng,hàng hóa(các mặt hàng nào còn hay hết để có chính sách nhập thêm hoặc giảm mua)

Quản lý tài chính(doanh nghiệp sử dụng cho cả quản lý kế toán)
Cập nhật các phiếu thu,chi qua ngân hàng.
Quản lý tiền mặt,tiền gửi.
Quản lý quỹ.
Quản lý nhật ký thu,chi,tạm ứng ..vv..
Đối với mua bán hàng
Quản lý thu tiền bán hàng
Quản lý chi tiền mua hàng
Quản lý công nợ còn phải thu của khách hàng
Quản lý công nợ còn phải trả nhà cung cấp
Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
Báo cáo tài chính theo quyết định 48,15
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo thuế đầu ra,đầu vào(có thể kết xuất sang hệ thống kê khai thuế)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuyết minh tài chính.

 

Ngoài những tính năng trên , công ty Bông Mai sẵng sàng viết theo yêu cầu của qúy khách hàng để Phần Mền đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Với phương châm phục vụ theo yêu cầu quý khách,mọi yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của quý khách sẽ được chúng tôi đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng.Xin chân thành cảm ơn!Trân trọng !

›› Bình luận: